Ulrich Agency
   










Niek Ulrich is inspirator en directeur van Ulrich Agency.
Sinds 1987 schrijft hij over elk denkbaar onderwerp. Alleen of met op projectbasis ingehuurde medewerkers. Specialismen (onder meer): vastgoed, architectuur, stedenbouwkundige vernieuwing, kunst, literatuur en onderwijs.
  Meer nodig dan alleen
tekst? Als u dat wilt,
regisseert Ulrich Agency alles wat voor een verzorgde publicatie of website nodig is: concept, redactie, vormgeving, fotografie, beeldresearch, (grafi)media en drukwerk.